La psicopedagoga de l’EAP encara no s’hi ha pogut posar perquè té assignades no sé quantes escoles per ella sola i no sé quants alumnes amb NEE i, és clar, hi ha casos més greus....